Disclaimer 

Alle informatie op de website van TBI Praktijkfonds B.V. heeft een informatief karakter. Alhoewel TBI Praktijkfonds B.V. getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, garandeert TBI Praktijkfonds B.V. niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. TBI Praktijkfonds B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

De inhoud van deze website en de informatie eraan gerelateerd is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat TBI Praktijkfonds B.V. voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven. Alle rechten zijn voorbehouden aan TBI Praktijkfonds B.V.

Op deze website staan diverse links naar websites die niet van TBI Praktijkfonds B.V. zijn. TBI Praktijkfonds B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van andere websites.